[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۰ خرداد ۱۳۹۵

 

بسمه تعالی

ریاست محترم دادستانی شهرستان بابلسر

با سلام و احترام بعرض میرسانیم اینجانبان صاحبان واحدهای صنفی بابلسر باسامی ذیل از تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۵ مجدداً مواجه با پلمپ محل‌های کسب خود وسیله مسئولین محترم اماکن عمومی شدیم. این اقدام بدون اطلاع قبلی انجام شد حتی بعضی از کسبه در محل کار حضور نداشتند با عرض اینکه هر صاحب حرفه‌ای طبق بند ب قانون ۲۸ نظام صنفی میتواند تا ۱۵ روز مغازه خود را ببندد اقدام پلمپ کردن مغازه وسیله اماکن عمومی توجیه قانونی ندارد.

ضمن اینکه طبق ماده ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و بر اساس آیه مبارکه قرآن مجید که میفرماید «لا اکراه فی الدین» صرف بهائی بودن جرم محسوب نمیشود اگر بر اساس اعتقادات دینی در ایّام محرّمه مجاز به کار نیستیم و محل کسب خود را می‌بندیم مرتکب خلاف قانونی نشدیم.

علیهذا با عرض مراتب فوق بعنوان شهروندان بهائی مقیم بابلسر از آن مقام محترم تقاضا داریم دستور فک پلمپ مغازه‌های ما را صادر فرمائید.

با تقدیم احترام

[امضاء هفت نفر]

 

[یادداشت دستنویس زیر نامه:]

باسمه تعالی

عیناً به نظر رئیس پلیس اطلاعات و امنیت برسد تا وفق مقررات قانونی اقدام نمایند.

[مهر دادگستری کل استان مازندران و امضاء دادستانی]

۱۰ خرداد ۱۳۹۵

 

[یادداشت دستنویس در حاشیه نامه:]

(رئیس اطلاعات اماکن)

بسمه تعالی مراتب به عرض فرماندهی محترم شهرستان برسد.

۱۰ خرداد ۱۳۹۵

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]