[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره: -----

تاریخ: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هشتم

 

تلگراف

تهران ژاندارمری کل پیرو ۱۲۰۱۳ بر اثر مذاکرات تلفونی با افسران اعزامی از هنگ معلوم شد ۵ نفر مجروحین در شب ۱۱ جاری از ماهان بوسیله آمبولانس به بهداری استان منتقل چون حالت مزاجی مجروحین خوب بود فوراً از آنها بازجوئی طبق اظهار مجروحین در تاریخ دهم محرم بر اثر سبقتی که برخلاف معمول اهالی ماهان بالا درآوردن دسته باستان شاه نعمتالله گرفتهاند اهالي ماهان پائین فورا برای دماغ سوزی از آنها تعقیب چون موفق نشده و اهالی ماهان بالا هم از تعقیب آنان مطلع شدند آب ماهان را بروی آنها بسته اهالی ماهان پائین نیز در صبح ۱۱ جاری با مالکین به بخشداری و تلگرافخانه متحصن ظهر که برای صرف چای عازم آستانه بودهاند موقع عبور از خیابان در حین ‎آنکه افراد پاسگاه برای تفرقه جمعیت هوائی تیراندازی مینمودند اهالی ماهان بالا از موقع استفاده و وسیله تفنگهای سرپر آنها را مورد شلیک قرار و در نتیجه دست و پا و شانه پنج نفر مجروح که مفاد اظهارات مجروحین وسیله سرهنگ سهرابی برای اطلاع و ارائه طریق به آقای بازپرس که در ماهان مشغول رسیدگی باین جریان میباشند ابلاغ ضمنا سرگرد گنجه پس از ۲۴ ساعت توقف در محل باستناد گزارش پاسگاه ماهان و دکاندارهای آنحدود که در ماهان بالا هستند گزارش که اهالی ماهان پائین تیراندازی نموده و حتی نظر خلع صلاح [سلاح] پاسگاه را داشتهاند چون گزارش سرگرد گنجه با اظهارات مجروحین که در بیمارستان از ‎آنها بازجوئی شد مغایرت کلی داشته به سرهنگ سهرابی دستور داده شد شخصا با نظر بازپرس دادگستری بررسی و حقیقت را گزارش دهد خاتمتاً در این زد و خورد کسی مقتول نشده و حال مجروحین خوب است و احتمال خطر نمیرود و آرامش ماهان برقرار بمحض حصول گزارش ثانوی نتیجه عرض ----- سرهنگ ۲ سهامی

محترما رونوشت پیرو شماره ۱۱۹۴۳ و ۱۲۰۱۲ جهت استحضار جناب آقای استاندار استان هشتم تقديم میگردد.

فرمانده هنگ ۸ ژاندارمری کرمان

 

رونوشت شرح بالا در پیرو شماره ۹۴۷۶ برای استحضار وزارت کشور ایفاد میگردد.

استاندار استان هشتم

[امضا]

 

[مهر:]

[ناخوانا] [ورود به دفتر ریاست ورزاء]

شماره: ۶۴۴۴۲

تاریخ: ۲۶ مهرماه ۱۳۳۱

 

[مهرک]

بایگانی شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]