[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری کل کشور

اداره: ----- دایره: -----

 

شماره: ----- تاریخ: ----- ۱۳۲ پیوست: -----

 

شماره – ۱۲۸۳۰ - ج - ۲۱ آبان ۱۳۲۹ - مستقیم

 

جناب آقای استاندار استان دهم

محترماً معروض میدارد شیخ نصرالله نام صالحي طلبه مدرسه جده، بپاسگاه تهران دادخواهی مینماید مبنی بر اینکه زیاد فرزند حاجی محمد در موقع (وعظ) در محمدیه کرون نسبت بمشارالیه إهانت نموده که موضوع [به] وسیله گروهان یکم رسیدگی و پرونده متشکله ذیل شماره ۱۳۲۵۷ - ج – ۲۱ آبان ۱۳۲۹ بدادسرای اصفهان احاله اینک رونوشت گزارش گروهان نامبرده جهت استحضار خاطرعالی به پیوست تقدیم به نظر ژاندارمری بسیاری بجا و مقتضی است که برای تنبیه اشخاص که توهین بمقام روحانیت نموده‌اند تصمیم شایسته و متناسب گرفته شود. خ

فرمانده هنگ ژاندارمری اصفهان - سرهنگ تائیدی

 

[یادداشت زیر نامه] رونوشت برابر اصل است. [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]