[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 

شماره: ۱۸/ ۱۱/۹ / ۲۰۴/ ۹/ ۳۵۱۶

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

طبقه‌بندی: محرمانه

 

از: بازرسی فرماندهی انتظامی استان مازندران- نظارت همگانی ۱۹۷

به: ریاست محترم پاوا استان

موضوع: گزارش آقای کمال‌الدین اکبری

سلام‌علیکم

با احترام نامبرده فوق در مورخه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ با جانشین محترم فرماندهی انتظامی استان مازندران ملاقات حضوری داشته که به پیوست عین گزارش متضمن امریه صادره ارسال می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید پیگیری لازم معمول و نتیجه اقدامات به این بازرسی - دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ اعلام گردد.

 

رئیس بازرسی ف.ا.ا.مازندران

سرهنگ زیدالله کاظمی

از طرف: سرگرد محمدرضا کریم پور [امضاء]

 

[حاشیه کاغذ] دستورات: -----

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]