[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

«بنام خداوند قادر و توانا»

دهم بهمن‌ماه ۱۳۶۱ شمسی

 

ریاست محترم بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران

احتراماً بدینوسیله به اطلاع میرساند که اینجانب فرهاد صدقی مدت بیش از هشت ۸ سال در سیمان – شرکت سهامی عام مشغول خدمت بوده‌ام و شرکت مذکور در حال حاضر تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار دارد و طبق قانون تجارت بصورت شرکت سهامی عام اداره میشود اینجانب در طول خدمت خصوصاً بعد از انقلاب پیوسته خدمتگزاری صدیق و امین بوده‌ام و از هیچگونه ایثار و فداکاری دریغ ننموده و جوانی و سلامتی جسمانی خویش را در راه انجام وظیفه و خدمت به این مملکت از دست داده‌ام و مراتب در پرونده پرسنلی منعکس میباشد و با اینکه قانون کار و آئین‌‌نامه‌های داخلی شرکت بر روابط کارکنان حاکم میباشد ولی متأسفانه هیئت مدیره سیمان تهران بموجب حکم شماره ۸۳۸۷ - ۲۹ تیرماه ۱۳۶۱ به استناد قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی، اینجانب را به مظلومانه‌ترین حالت ممکن و بر خلاف قوانین مملکت و مغایر راهنمائی‌های حضرت امام و بدون پرداخت ذخیره سابقه خدمت و حقوق قانونی و مکتسبه که در دفاتر رسمی شرکت بنام اینجانب ثبت میباشد اخراج کرده‌اند و از انجام خدمات صادقانه به این مملکت جلوگیری نموده‌اند.

در کشور جمهوری اسلامی ایران تحت لوای شرع انور و مکتب مقدس اسلام که میبایست عدل الهی و عدالت حقیقی بر تمام افراد مملکت سایه‌گستر باشد، متأسفانه بر اینجانب ستمی وارد شده که سرنوشت و زندگانی خود و اعضای خانواده اینجانب را دچار تزلزل و پریشانی و مشکلات فراوان کرده است. تظلمات، دادخواهی و مراجعات عدیده تا کنون نتیجه‌ای نبخشیده است لذا از آن ریاست محترم بازرسی کل کشور تقاضای رسیدگی، دادخواهی و احقاق حق دارد و بدینوسیله درخواست مینماید:

۱- به کار خود اعاده گردیده تا بتوانم خدمات صادقانه خویش را به این مملکت و ملت ادامه دهم.

۲- نسبت به پرداخت ذخیره سابقه خدمت و حفظ کلیه حقوق قانونی و مکتسبۀ اینجانب دستورات مقتضی صادر فرمایند.

با تقدیم احترامات فرهاد صدقی

[امضاء]

۱۰ بهمن ۱۳۶۱

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

دبیرخانه بازرسی کل کشور

تاریخ ورود ۱۰ بهمن ۱۳۶۱

شماره دفتر اندیکاتور ۷۵۰ - ۳

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]