[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خدا

 

طوعاً لقاضٍ اتیٰ فی حکمه عجبا

افتی بسفک دمی فی الحّل و الحرام

فاش میگویم و از گفتهٴ خود دلشادم

بندهٴ عشقم و از هر دو جهان آزادم

حضور محترم دادستان گرامی دادگاه انقلاب اسلامی بیرجند:

توقیراً در کمال محویّت و خضوع به استحضار حضرت عالی می‌رساند که اینجانب دکتر فرهاد اصدقی ممقانی در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۶۰ تاکنون که بیش از یکماه و نیم می‌باشد توسط دادسرای انقلاب اسلامی بیرجند بازداشت و در بازداشتگاه این شهر بسر می‌برم. از تاریخ مذکور تا امروز در سه نوبت توسط شخصی به نام نور موسوی که ظاهراً از طرف بنیاد مستضعفین کاشمر ماٴموریتهایی دارند بازجویی و در دفتر بازداشتگاه مورد ضرب و شتم و توهین به مقدسات دینی و تهدید به قتل و تفتیش عقاید مذهبی قرار گرفته‌ام. سؤال این جاست که در موقعیتی که اینجانب تحت نظارت و کنترل مسئولین بازداشتگاه قرار دارم آیا یک چنین اعمال و ایراد ضرب و شتم در حضور برادران پاسدار مجاز است یا خیر؟

علّت گرفتاری یا بازداشت اینجانب این است که من بهائی هستم زیرا نظایر این بازداشتها به غیر از اینجانب در مورد افراد دیگر بهائی در بیرجند و نقاط سائره اتفاق افتاده است و چندین نفر به علّت بهائی بودن بازداشت و اموالشان مصادره شده است و این خود بهترین دلیل است که این‌گونه رفتار مخالف قانون اساسی است و افرادی بسیار بجرم بهائی بودن گرفتار شده‌اند. لذا مراتب شکایت خود را رسماً از شخص مذکور بحضور آن مرجع ذیصلاح که حافظ و حامی حقوق افراد جامعه می‌باشند تقدیم می‌نمایم. علی‌الخصوص که اقدامات نامبرده از قبیل مصادرهٴ اموال و بستن تهمت جاسوسی به افراد و تعطیل مطّبها و زندانی نمودن دکترها در حینی که کشور برای رفع احتیاجات پزشکی خود از پزشکان غیر ایرانی کمک می‌گیرد و نیز ارعاب و تهدید بهائیان و ایجاد محیط نا‌امن برای خانواده‌ها همگی باعث سلب اعتماد از مراجع صالحه می‌گردد و مخصوصاً در این موقع که دادستان کل انقلاب اسلامی ایران اظهار داشته‌اند که کسانی که قیام مسلحانه و مخالفتی با دولت جمهوری اسلامی ندارند آزاد خواهند شد. در این هنگام که طبق اظهارات مسئولین مملکتی رادیوهای خارجی در مورد زندانیان ایران هیاهو راه انداخته‌اند، دستگیری نفوس مظلومی که هیچکدام بر علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی ننموده‌اند و حتّی صادقانه به خدمت پرداخته‌اند و نمونهٴ آن خود اینجانب می‌باشم که به حکم مقررات دولت جمهوری اسلامی و به جهت ادای دین به میهن خود به خدمت نظام وظیفه در بیرجند ماٴلوف بوده و طبق موازین دینی خود قلباً و لساناً و عملاً هیچگونه تخطی از احکام و مقررات مملکتی ننموده‌ام بوقوع می‌پیوندد. آیا یک چنین اقداماتی جز ایجاد آشوب و محیط متشنّج و دادن بهانه بدست دیگران ثمر و نتیجه‌ای دارد؟ اگر چه ممکن است این اعمال و اقدامات به نظر ایشان با حسن نیّت صورت گرفته باشد ولی نتیجهٴ آن چیز دیگری به نظر می‌رسد. بدیهی است که رسیدگی به این امور در صلاحیت دادگاه انقلاب است تا هرگونه مصلحت می‌دانند عمل نمایند.

دادستان محترم هدف اینجانب از نوشتن این نامه دریوزگی چند نفس اضافه به جهت زیستن در این کره خاک نیست بلکه میخواهم که عدالت اجتماعی که اجرای آن مورد نظر آنجناب و سایر مسئولین امر است شامل حال بنده که از اقلیت‌های مذهبی این آب و خاک هستم نیز بشود و لازم بتذّکر است که در خصوص مظالمی که در جوامع مختلف به بهائیان وارد میشود دستور صریح و اکید حضرت بهاءالله این است که بولاة امور و ملاذ جمهور تظّلم و مراجعه شود و در صورتیکه بذل توجّهی نشد بخداوند واگذار نماییم در خاتمه لازم است که از رفتار برادران پاسدار در بازداشتگاه که در کمال محبت و انسانیت برخورد می‌نمایند تشکر و قدردانی نمایم.

گر تیغ بارد در کوی آن یار

گردن نهادیم الحکم لله

امضاء فرهاد اصدقی ممقانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]