[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۶ مهرماه ۱۳۶۷

 

هوالبصیرالعلیم

جناب حاج آقا منفرد دامت توفیقاته

حاکم محترم شرع دادگاه انقلاب بندرعباس

از: فاروق ایزدی نیا، فرزند عزیزالله، محکومیت پانزده سال، اتّهام عضوی است در تشکیلات بهائی

احتراماً به قرار مسموع حضرت عالی که صیت خیر‌خواهی و بزرگواریتان زبانزد خاصّ و عامّ و حضور در محکمهٴ عدلتان از جمله آمال محبوسین بلاتکلیف زندان است، در دو مرتبهٴ متوالی با پیشنهاد آزادی این جانب از زندان که توسّط دادستانی محترم ارائه گردیده، تحت این عنوان که وجود بنده در خارج از محبس مضّر به حال اجتماع است مخالفت فرموده‌اید. زهی حیرت نمی‌دانم شما تا چه حّد با بهائیان آشنائی داشته‌اید که چنین نظر قطعی ابراز داشته‌اید. بلا تردید مغرضین و مبغضین با اکاذیب و افترائات خود ذهن آن حضرت را مشوب داشته‌اند و‌الاّ نیّات خیر شما و خلوص حضرت عالی بر احدی مستور نیست.

جناب منفرد آزاد بودن یا نبودن من چندان اهمیت ندارد، آه کشیدن نیمه شبان همسر بی‌پناه و بردبار من نیز چندان اهمیت ندارد، فروریختن اشک سرشک دیدهٴ کودکان من در بامدادان نیز واجد اهمیتی نیست، کم‌سو شدن بصر پدر پیر من از شدت هطول عبرات و صعود زفرات در اسحار به درگاه خداوند‌گار نیز واجد هیچ‌گونه اهمیتی نیست. ولی روشن شدن حقیقت و ایضاح واقعیت اهمیت دارد. گیرم که از پنج میلیارد سکنهٴ ارض من که در آن میان لاشیٴ محسوبم به خاطر عقیدهٴ خود و بنا به مشیّت الهّیه در زندان بمانم آنرا چه اهمیتی ولی واقعیت چیست! بهائیان چه ضرری به حال اجتماع داشته‌اند! کدام خیانت و کدام دنائت از ایشان ظاهر شده است! چه عمل مغایر با قوانین و مقررات از ایشان به منصهٴ ظهور رسیده است؟ مگر جز این است که کوس صداقت و امانت آن‌ها را در هر کوی و برزن به صدا در آورند! مگر جز این است که ازهر غوغا و آشوب در کنار بوده‌اند!

جناب منفرد امید آن دارم که نه بخاطر آزادی من بلکه برای روشن شدن حقیقت در این باب تاٴمّل فرمایید و تجدید نظر کنید. خداوند بر بی‌گناهی این عبدش آگاه و بر صدق طوّیت او گواه است و مرا در بی‌گناهی جز او شاهدی نیست خواه بپذیرید، خواه نپذیرید.

با احترام

فاروق ایزدی نیا [امضا]

[مُهر رسمی زندان]

همراه با اثر انگشت [فاروق ایزدی نیا]

مورد گواهی است مسئول زندان [ناخوانا]

[امضاء] ۶ مهر ۱۳۶۷

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]