[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه دفتر دادسرای ساری به پاسگاه اروست و دستور رسیدگی به شکایت بهائیان ایول در ممانعت از کاشت و نپذیرفتن برادران حزب الله ایول و حامیانشان در اسکان موقت]

 

بسمه تعالی - دفتر ثبت و به پاسگاه ژاندارمری اروست ارسال که دستور فرمایند موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام دارند.

ساری دادسرا [امضا]

٢۵ مهر ١٣۶٣

 

[مهر]

ورود بدفتر دادسرای عمومی ساری

شماره ١٣۵٠٩

تاریخ ٢۵ مهر ١٣۶٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]