[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خداوند بی‌مانند

٢۴ مرداد ١٣۶٢

 

مقام محترم دادستانی شهرستان ساری

احتراماً به استحضار میرساند پیرو شکایات قبلی اقدامات آن مقام محترم و دیگر مسئولین گرامی چون مقرّر شده که از آوارگی نجات یافته و در لانه و کاشانه خویش اسکان پیدا کنیم استدعا داریم مقرر فرمایند:

١- ترتیبی اتخاذ فرمایند که امنیت اینجانبان و خانواده‌مان تأمین گردد

٢- چون بقرار اطلاع برای حفظ اموال و اثاثیه قبلاً خانه‌های ما لاک و مُهر شده مُعین فرمایند که آیا شخصاً مجاز به دخول در منزل خود هستیم و یا مأموری جهت این امر تعیین خواهند فرمود.

محمد مهدی جذبانی [امضاء]

[٢ امضاء] [ناخوانا]

 

[مُهر و امضاء] [ناخوانا]

[مُهر و امضاء] [ناخوانا]

٢۴ مرداد ١٣۶٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]