[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۴ مهر ۱۳۱۶

 

جناب آقای رئیس الوزراء کلّ مملکتی

با کمال احترام بشرف عرض آن ذات مقدس میرساند مدت سه سال است اصغر محسنی هر روز با یک عناوین مختلفه اهالی قریه سیسان موقوفه را بفشارات گذاشته در حقیقت محو و پایمال کرده فعلاً میخواهد بر خلاف سنوات اهالی را رفتار نماید و غرض دینی را در نظر گرفته اخیراً بدون حق و بر خلاف حقیقت در ایالت و وزارت داخله اشتباهکاری نموده این بندگان را اجبار بکوچیدن از قریه مسکونی [ناخوانا] مینماید با اینکه چاکران هجگونه دارای تقصیری نیست بجز اینکه اطاعت بقانون دولتی و بحکم ایالت فهیمی وقت نمودهایم عین حکم در دوسیه ایالتی درج است استدعا و استرحام از پیشگاه اقدس شاهنشاهی داریم بتصدق وجود مبارک امر و مقرر فرمایند هفتاد نفر صغیر و کبیر را از ظلم محسنی خلاص نمایند در این فصل زمستان اسیر و آوارۀ دیار بدیار نشویم –

باقر صادقی         فضل الله خادمی     عطاءالله محمد ثانی         سیف الله روحانی مظفر

 

آدرس تبریز سرای فتحعلی بیگ تجارتخانه سلیمی به باقر صادقی برساند

 

[مهر:] ورود بکابینۀ ریاست وزراء، بتاریخ ۲۷ مهر ۱۳۱۶، نمره ۱۱۰۱۸

 

 

[یادداشت بالای صفحه] سابقه، ۲۷ مهر ۱۳۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]