[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

٢٢ آبان ١٣٨٩

 

ریاست محترم دادگاه شهرستان کیاسر

با عرض سلام، پیرو مکاتبات قبلی و دستور حضرت عالی به جهت کشت پائیزه متأسفانه موفق نشده‌ایم تمام زمینهای مزروعی خویش را زیر کشت ببریم از آنجائیکه تأخیر در امر مهم کشاورزی باعث خسارت و زیان جبران ناپذیری خواهد شد لذا دستور فرمائید تا با همکاری مأمورین محترم پاسگاه تلمادره زمینهای کاشته و نکاشته را زیر کشت ببریم. لازم به ذکر است که پرونده عوامل تخریب ساختمانها و نیز کشت غیرقانونی که از جانب افرادی سودجو انجام گرفته و توسط پاسگاه محترم شناسائی و گزارش گردیده به جهت تکمیل پرونده و بررسی آن به مقام اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی منتقل گردید. چون بررسی مزبور نیاز به فرصت کافی خواهد داشت لذا تاخیر باعث از دست رفتن زمینهای زیر کشت خواهد شد. لطفاً دستور فرمائید با برقراری امنیت و جلوگیری از افراد قانون شکن زمینهای ما کشاورزان ایول کاشته شود.

با تقدیم احترامات فائقه، کشاورزان روستای ایول

چنگیز جذبانی [امضاء]

عطاءالله موفقی [امضاء]

سید علی صاقی [امضاء]

 محمد پیری [امضاء]

فرامرز روحانی [امضاء]

یوسفعلی احمدی [امضاء]

علی احمدی [امضاء]

 

[مهررسمی روی صفحه اول] فتوکپی برابر اصل است

 

[یادداشت پشت نامه]

بسمه تعالی – عیناً بنظر فرماندهی محترم پاسگاه برسد همانند سنوات گذشته اقدام فرمائید.

[امضاء] ٢٢ آبان ١٣٨٩

[ناخوانا] ٢٢ آبان ١٣٨٩

 

بسمه تعالی – عیناً بنظر فرماندهی محترم پاسگاه مربوطه برسد.

چنانچه فرد یا افرادی مزاحم شوند نسبت به متفرق نمودن آنها اقدام در صورت اصرار به این کار نسبت هدایت و اعزام آنان بدادگاه اقدام شود ضمناً همانند سوابق و سنوات گذشته کشت در اراضی ادعایی شکات با حضور مأمورین پاسگاه بلامانع خواهد بود.

[امضاء] ٢٣ آبان ١٣٨٩

[ناخوانا] ٢٣ آبان ١٣٨٩

 

[مهر رسمی روی صفحه دوم] فتوکپی برابر اصل است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]