[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جناب آقای مهندس بازرگان نخست‌وزیر معظم دولت موقت جمهوری اسلامی ایران

در نهایت توقیر یک نسخه از شکوائیه از طرف دو هزار نفر از بهائیان بومی و کشاورز و حشم دار مظلوم و غارت شده اهل قراء بویر احمد سفلی که مورد ظلم مغرضین قرار گرفته‌اند و در بیابانها با اهل و عیال و فرزندان سرگردان شده‌اند و شکوائیه مزبور به کمیته انقلاب اسلامی ارسال شده تقدیم و رجای اعمال عدالت اسلامی داریم.

با تقدیم احترامات فائقه

بنمایندگی از طرف دو هزار نفر از بهائیان اهل بویر احمد سادات محمودی

عشق الله روانبخش

[امضاء]

علی‌جان دست پیش

[امضاء]

روزبهان روزبه

[امضاء]

 

بتاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۵۸

کمیته مرکزی موقت انقلاب جمهوری اسلامی

حضور مقدس حضرت آیتالله محمدرضا مهدوی کنی

با تقدیم سپاس و اعلام انقیاد و اطاعت قلبی به کلیه اوامر و قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بعرض میرساند.

ما اهالی قراء کتا، دره شور، مرغ چنار، کتک، گروزه، گودلان، آب گرمک ده برآفتاب از قراء بویراحمد سفلی که از سادات محمودی میباشیم مدت یکصد و سی سال است که پدر در پدر ساکن دهات مزبور و بهائی هستیم و تعداد جمعیت بهائیان قریههای فوق بیش از ده هزار نفر میباشند که از سادات و معتقد بوحدانیت الهیه و حقانیت جمیع انبیاء و مرسلین بخصوص حقانیت نبی اکرم حضرت محمد بن عبدالله صلواهالله و سلامه علیه و اولاد طاهرین معصومین آن حضرت میباشیم و حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم صلیالله علیه و آلهالطاهرینالمعصومین در قرآن مجید میفرماید قوله تعالی:

لا اکراه فیالدین و در مقام دیگر میفرمایند: لكم دينكم وليّ دين.

و حضرات آیات عظام وفقهمالله تعالی این آیات محکمات را زیب اعلامیههای خود فرموده و اهالی کشور را از اعمال اغراض جاهلیه مذهبیه نسبت به اقلیتهای مذهبی کشور بر حذر داشته و اعلام فرمودهاند تمام اقلیتها در پناه اسلام هستند.

در نهایت تأسف معروض میگردد که بر خلاف دستورات الهیه و مندرجات اعلامیه آیات عظام افراد مغرض چند ماه است که کمر به آزار بهائیان قراء مزبور بسته‌اند.

بدواً در قریه گزوه [گروزه] موتور آسیاب را آتش زدند و یک نفر بهائی بنام روشن آژیر را با تیر مجروح کردند که او را بلافاصله به پاسگاه ژاندارمری محل بردیم و آقای ستوان فلسفیان فرمانده گروهان فاطمیزاده ناظر این اعمال بود ولی کار از ایشان ساخته نشد و ناچار بعلت هجوم مغرضین محلی بهائیان گروزه خانه و آشیانه و زراعت و احشام خود را رها کردند و به قریه دره شور رفتند و دو خانوار مسلمان ده مزبور هم به ده رودشتی فرار نمودند. و مغرضین گوسفندان آنها را غارت کردند و جریان به پاسگاه ژاندارمری شکایت شد و همچنین به آیتالله حاج سید کرامتالله ملک حسینی رئیس کمیته یاسوج گزارش و دادخواهی شد و ایشان برای استرداد گوسفندهای غارت شده اقداماتی کردند که به نتیجه نرسید.

سپس مغرضین به ده دره شور حمله نمودند و تیراندازی کردند و مقداری از گاو و گوسفند بهائیان را غارت کردند مجدداً مغرضین به قریه کتک حمله کردند که خانه و زندگی و احشام آنها را غارت کردند و یک خانه مسلمان بنام جعفر را هم غارت کرده و فوراً به کمیته فاطمیزاده و فرمانده گروهان فاطمیزاده شکایت شد ولی قسمت اموال و احشام بهائیان را پس ندادند و احشام فرد مسلمان را پس دادند و بعلت تهدیدات مغرضین و نبودن امنیت مالی و جانی تمام بهائیان قریههای مزبور به قریه کتا پناه آوردند و حبیب بهادر و دستیارانش که بالغ بر سه هزار نفر مسلح بودند شب اطراف کتا را محاصره کردند و تیراندازیهای زیادی نمودند و مقادیر زیادی از احشام بهائیان را کشتند حبیب بهادر اظهار میداشت آیتالله حاج سید کرامتالله ملک حسینی رئیس کمیته یاسوج این دستور را بمن داده‌اند که یا بهائیان اهل بویراحمد سفلی از بویراحمد خارج شوند و اگر خارج نشوند آنها را قلع و قمع و غارت میکنیم و یا باید تبری از دیانت بهائی بکنند که مراتب به فرمانده ژاندارمری فاطمیزاده اطلاع داده شد و فرمانده مزبور به گروهان یاسوج گزارش نمود و آقای سروان باقری فرمانده گروهان یاسوج باتفاق آقای سیدابراهیم ملک حسینی برادر آیتالله سید کرامتالله ملک حسینی آقای فلسفیان فرمانده گروهان فاطمیزاده باتفاق آقای سید عزیزالله که رئیس کمیته فاطمیزاده و چند نفر از اعضاء کمیته فاطمیزاده به محل آمدند و آقای سید ابراهیم ملک حسینی عده را تحت فشار قرار و تهدید جانی کرد و بزور از آنها تبری نامه گرفت و سپس به یاسوج رفت و مغرضین مسلح هم پراکنده شدند. پنج ساعت بعد از این واقعه آقای حبیب بهادر و عده از تفنگچیان مسلح او به قریه کتا مراجعت کردند و گفتند ظرف پنج روز یا از کتا بروید و یا قلع و قمع خواهید شد و همه بهائیان بویراحمد سفلی زراعت و خانههای خود را رها کردند و به دهات فلارد و شهرضا و دزج و بروجن پناهنده شدند و چادر زدند و عده هم به مهیار اصفهان در بیابان چادر زدند و سرگردان و حیران و بیپناه ماندهاند و چهارصد هکتار اراضی گندم و جو و مقادیری هکتار برنج کاری آنها در دست ظالمین در حال از بین رفته است و تمام دربها و پنجرههای خانههای بهائیان در دره شور و مرغ چنار و کتک و گروزه را کندهاند و بردهاند که مراتب به کمیته مال خلیفه که جزو استان چهار محال بختیاری است و ژاندارمری فاطمیزاده و کمیته فاطمیزاده و یاسوج و حتی کمیته مرکزی انقلاب اسلامی طهران و دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی زعیم و رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی در قم شکایت شد و یک‌بار در حدود یکصد و پنجاه نفر از بهائیان بویراحمد اعم از زن و مرد و اطفال به قم بحضور حضرت امام مشرف و دادخواهی کردیم که از دفتر حضرت امام نامه به تشکیلات ژاندارمری کل کشور نوشته شد و ژاندارمری کل کشور فوراً به ناحیه ژاندارمری خوزستان تلگراف نمود و ناحیه ژاندارمری خوزستان هم به هنگ ژاندارمری بهبهان تلگراف کرد و هنگ ژاندارمری بهبهان به گروهان ژاندارمری فاطمیزاده دستور رفع تعرض داد ولی گروهان مزبور هم توانائی رفع تعرض نداشت و کمیته مال خلیفه هم مراتب را به استاندار چهارمحال بختیاری گزارش کرد ولی نتیجه بدست نیامد و سپس عده دیگر از بهائیان بویراحمد بدفتر حضرت امام به قم مراجعه و دادخواهی کردند.

کمیته مرکزی انقلاب اسلامی طهران طی نامه شماره ٩٨١ / ۹۹۴ – ۲۰ اردیبهشت ١٣۵۸ که به امضاء حضرت آیتالله مهدوی کنی میباشد به کمیته موقت جمهوری اسلامی یاسوج بویراحمد امر به رفع تعرض از بهائیان بویراحمد فرمودند ولی آنچه معلوم و محقق شده آقای سید کرامتالله ملک حسینی رئیس کمیته انقلاب اسلامی یاسوج از اعمال عدالت اسلامی خودداری و نسبتهای ناروائی به بهائیان دادهاند و حتی فحاشی هم فرمودهاند که از ذکر آن از لحاظ حفظ مقام محترم روحانیت خود [ناخوانا] داری داریم.

لزوماً بعرض میرسانیم اجرای اوامر زعیم عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی خمینی مبنی بر حفظ حقوق کلیه اقلیتهای مذهبی بر هر فرد مسلمان واجب است و حضرت آیتالله محمدرضا مهدوی کنی دامت برکاته صریحاً طی نامه فوقالاشعار صریحاً دستور فرمودند که رفع تعرض از بهائیان بویراحمد بشود زیرا همه اقلیتها بفرموده حضرت امام در پناه اسلام هستند.

جای نهایت تعجب است در حالیکه کمیته مرکزی جمهوری اسلامی صریحاً به کمیته یاسوج مرقوم داشته‌اند که گروه تحقیقی را برای رسیدگی به شکایت بهائیان مأمور نمایند نسبت باجرای این دستور اعتنائی نشده و بهائیان مظلوم بویراحمد در بیابانهای اصفهان چادرنشین و سرگردان و از هستی ساقط شده‌ایم و رجا داریم امر و مقرر فرمایند گروه تحقیقی از طهران از طرف شخص آن حضرت معین گردد که وضع جانکاه بهائیان آواره و دربدر بویر احمد را از نزدیک معاینه و ملاحظه فرمایند و امر اکیدی صادر شود که بهائیان آواره بویراحمد به دهات آباء و اجدادی خود اعاده شوند که بکشاورزی و دامداری خود مشغول شوند و مورد هجوم مغرضین که مسلماً دشمنان انقلاب عظیم و مقدس اسلامی ایران هستند قرار نگیرند و اگر افراد مغرض میخواهند از اجرای اوامر مقدس حضرت امام دائر به حفظ حقوق اقلیتهای مذهبی خودداری کنند باید از اعمال آنان جلوگیری گردد زیرا مغرضین محلی و مخالفین جمهوری عدل اسلامی قصد نمودند که وضع بویراحمد را مانند نقده بنمایند ولی ملاحظه کردند که بهائیان مظلوماند و معتقدند که اگر کشته شوند بهتر است تا بکشند و اختلافی ایجاد نمایند لهذا توفیق ایجاد وضع نقده را بدست نیاوردند ولی موفق به سرگون کردن بهائیان مظلوم و غارت اموال و تخریب خانههای آنها شدند و بکمال شدت مانع هستند که مراجع امر در محل نسبت به بهائیان اعمال عدالت بنمایند و مانع برگشت آنها به محلهایشان هستند ما حتی به قانون حقوق بشر هم استناد نمیکنیم به قوانین عدل اسلامی که اعظم از آنست استناد مینمائیم و رجای اعمال عدالت اسلامی داریم.

به نمایندگی از طرف بهائیان بویراحمد سفلی

عشقالله روانبخش

[امضا]

علیجان دستپیش

[امضا]

روزبهان روزبه

[امضا]

 

آدرس – [حذف شده]

رونوشت جهت استحضار و اقدام جناب آقای وزیر کشاورزی دولت موقت جمهوری اسلامی

رونوشت جهت استحضار و فرمانده محترم ژاندارمری کل کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]