[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی العظیم

٢٠ اردیبهشت ١٣٩٣

 

حضور قضات محترم شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مازندران

احتراما، اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این برگه به استحضار می‌رسانیم، در نامه‌ای به تاریخ ۵ اسفند ١٣٩٢ که یک نسخه‌ای از آن را خدمتتان تقدیم نمودیم، رونوشتی از آن را در تاریخ ۶ اسفند ١٣٩٢ جهت اطلاع و اقدام به دفتر دادگاه اصل ۴٩ قانون اساسی تحویل دادیم. گرچه همه مطالب درخواستی ما در نامه‌ی مزبور آمده است، و مقام محترم مدیر کل، دستور رسیدگی را به دفتر حقوق شهروندی دادگستری عنایت فرمودند ولی برایمان همچنان مایه استعجاب است که با توجه به قوانین مصرحه و شرع دین مبین و عرف جامعه در ادای حق الناس، همچنان باید از حقوق اولیه شهروندی خویش محروم مانیم؟ منازل و انبار کاه و علوفه و طویله احشام ما در سال ١٣٨٩ به ناحق به دست عده‌ای معدود تحریق، تخریب، تسطیح و خاکبرداری شد و همه مراحل قضائی آن در حال جریان بود که متاسفانه به دلائل نامعلومی متوقف ماند. بدین ترتیب مستدعی است عنایت فرمائید ادامه روند قضائی نسبت به پرونده شماره ٩٠٠٧٣٢  اجراء و منجر به صدور حکم منصفانه و عادلانه‌ای گردد.

به این مختصر که در ذیل به آن اشاره می‌شود عنایت داشته باشید و ضمائمی که تائید مالکیت و تصرف به ناحق بر اموال و املاک ما می‌نماید و غیر شرعی و غیر عرفی و غیر قانونی می‌باشد را نظری عنایت فرموده و استدعای ما بر این است که به وقت نظارت، اقدام مقتضی قضائی ادامه یابد.

الف) ما همچون دیگر مردم این سرزمین به صورت موروثی و آباء و اجدادی به زادگاه خویش متعلقیم و در زادگاه و موطن خود در روستای ایول دارای خانه سرا و باغ و زمین‌های مزروعی بوده و هستیم و خواهیم بود. گرچه با توجه به عدم امنیت جان و مال از زادگاه خویش به سال ١٣۶٢ رانده شدیم و ساکن شهر ساری و یا مجاور آن هستیم و به دنبال این قضیه از همان سال شکایت به مراجع قضائی نمودیم و احکامی در محکومیت عاملین نیز صادر گردید که دو مورد آن ضمیمه می‌باشد. بعد اخراج از مسقط الراس خویش همچنان تا به امروز بر سر زمین‌های مزروعی خویش بوده و هستیم و در پائیز سال ١٣٩٢ زمین‌های خود را زیر کشت جو بردیم و منتظر فصل برداشت هستیم. همه این اقدامات سی ساله را همواره با حمایت از قانون و مرجع قضائی انجام دادیم و تا به جائی که مزاحمت و رفع آن را با طرح شکایت به مرجع قضائی و در نهایت حکم صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان دریافت نمودیم، که یک نسخه آن ضمیمه می‌باشد.

ب) نیمی از زمین‌های ما کشاورزان را به بهانه موقوفات هم محلی‌های ما تصرف عدوانی نمودند و متاسفانه با همه اقدامات انجام شده تا گرفتن حکم خلع ید و تسلیم زمین به صاحب اولیه آن باز همچنان در تصرف عدوانی آنان می‌باشد و این اقدام از طریق مرجع قضائی با توجه به حکم شرعی و قانونی محکوم گردیده است. نسخه‌ای از این حکم به همراه فتاوی مراجع شرعی ضمیمه می‌باشد.

ج) به تاریخ ١٧ اردیبهشت ١٣٩٣ تعدادی از ما کشاورزان به دفتر دادگاه اصل ۴٩ مراجعه و برخی از اسناد و مدارک در اثبات سکونت و مالکیت ما در روستای ایول را تقدیم قاضی محترم نمودیم و بخشی از آن جهت ملاحظه تقدیم حضور شما می‌گردد، گرچه ممکن است در پرونده منعکس باشد.

د) ریش سفیدان و معتمدین محلی و روستاهای مجاور بر مالکیت ما کشاورزان و موروثی بودن آن اذعان دارند و هر ساله از تراکتور و کمباین روستاهای مجاور در کاشت و برداشت کشاورزی خود استفاده می‌نمائیم. بعضی از این موارد با دستور مرجع محترم قضائی کیاسر و اقدام مامورین پاسگاه پشتکوه صورت جلسه گردید و در پرونده تخریب ساختمان‌های ما مضبوط می‌باشد و برای نمونه تعدادی تقدیم می‌گردد.

برای ما حجتی و دلیلی جهت اثبات موضوع، با توجه به پیشینه دیرینه ما به زادگاهمان در روستای ایول و بر اساس مجملی که به آن اشاره گردید، اظهر من الشمس است و اگر خدشه‌ای بر آن وارد آید، البته که سنگی بر سنگ قرار نیاید. لذا مستدعی هستیم به جهت حفظ حرمت بیان شریفه "الزرع للزارع و لو کان غاصباً" در ادای حقوق مسلوبه ما بذل عنایت فرمائید، تا بتوانیم در کنار هم محلی‌های خود به عمران و آبادانی زادگاه خود پردازیم. آنانی که مانع این نیت خیریه‌اند و در این سالیان، دین مبین را وسیله‌ای جهت تصاحب زمین‌های ما نموده‌اند و به تحریق، تخریب، تسطیح و خاکبرداری منازل و انبار کاه و علوفه و طویله احشام ما کشاورزان مبادرت نمودند را بر اساس قوانین رائج محکوم نموده تا عبرتی برای دیگران شود. ما کشاورزان از ابتدا تا به امروز در مواقع مزاحمت و ممانعت جز توسل به مراجع امور نداشته‌ایم و البته من بعد هم نخواهیم داشت. تسلیم هستیم بر آنچه را که ید تقدیر خداوندی مقدر فرماید، چه که اوست رازق عالم انسانی.

 

با تقدیم احترامات فائقه

[امضاء افراد مختلف]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]