[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تاریخ: ٣ مرداد ١٣٩٠

 

حضور استاندار محترم مازندران جناب آقای طاهائی

یک سال از واقعه‌ی حریق و تخریب و تسطیح خاکبرداری منازل مسکونی و طویله احشام و انبار کاه و علوفه ما بهائیان روستای ایول گذشته است، و پرونده این اقدام غیرانسانی و غیرقانونی و غیرشرعی هنوز به سرانجام خود نرسیده است. این پرونده، زیر نظر قاضی محترم دادگاه عمومی در شهرستان کیاسر در مرکز بخش چهاردانگه هزار جریب در جریان است، و کار تحقیق و تفحص مقدماتی برای شناسائی افراد خاطی توسط مأمورین محترم پاسگاه پشتکوه واقع در تلمادره انجام گرفت، و سپس با حکم ریاست محترم دادگاه، ادامه تحقیقات به اداره امنیت نیروی انتظامی در شهر ساری ارجاع گردید. اینک با پایان کار، قاضی محترم در حال بررسی این پرونده می‌باشد. البته عاقبت این پرونده هر چه باشد نمی‌تواند جبران این خسارت مادی و معنوی و عاطفی را برای بازماندگان آن فراهم نماید، ولی حداقل تعقیب و مجازات مفسدین این واقعه می‌تواند عاملی برای جلوگیری از تکرار چنین اعمالی شود. با توجه به بعد وسیع این فاجعه، آیا سیر پرونده در یک سال برای شناسائی محرکین ومسببین واقعه‌ی مزبور کافی نیست؟

از آنجائی که واقعه مزبور بعد از گذشت ٢٧ سال از بیرون راندن ما کشاورزان ایولی انجام گرفت، ولی در این سالیان همواره برای کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی خود با نظارت دادگاه و پاسگاه اقدام نموده و برای حقوق از دست رفته خویش همواره متوسل به قانون بوده و هستیم و اینک نیز با از دست رفتن بقایای حیات در این روستا همچنان تعلقات قلبی و روحی و روانی را که از حقوق طبیعی هر فرد انسانی است، نسبت به آب و خاک خویش داشته و داریم. لذا از آن مقام محترم مستدعی است با توجه به اهدافی که جایگاه و مقام و موقف حضرت عالی و همکاران محترم ایجاب می‌نماید در بدست آوری حقوق از دست رفته ما کمک و مساعدتی بنمائید.

خداوند ارحم الراحمین فضل و عنایتش را مشمول اقدامات خیر بندگانش قرار می‌دهد و انشاءالله حضرت عالی و همکاران محترمتان با اقدام خداپسندانه ملحوظ چنین فضلی گردید.

با تقدیم احترامات فائقه، کشاورزان ایولی:

[امضاء کشاورزان ایولی]

[مهر رسمی در بالای صفحه]

[ناخوانا] اداری استاداری مازندران

شماره: ۵٠٧۵۶ / ١

تاریخ: ۴ مرداد ١٣٩٠

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

ش. پ. ١۵۵ / ٩٠ دادگاه کیاسر

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]