[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۳۲۳

شماره: ۹۹۰

ضمیمه

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هفتم

دائره: بازرسی

 

وزارت کشور – اداره سیاسی

بازگشت بنامه شماره ۸۲۸۷ – ۷۶۸۴۹ مورخه ۸ فروردین ۱۳۲۳ موضوع تلگرافی بامضای نوراله هادیپور از آباده تقدیمی بجناب آقای نخست وزیر و مجلس شورای ملی نسبت بایجاد اختلافات مذهبی بین مسلمانان و بهائیان حوزه آباده بعرض میرساند.

از دو ماه قبل باینطرف شکایاتی از عده بهائیان ساکن صغاد و بهمن و اقلید باستانداری رسید که بین مسلمانان و بهائیان اختلافاتی ایجاد و منجر بنزاع گردیده مراتب به ستاد نیروی جنوب و ناحیه ۵ ژاندارمری فارس و فرمانداری آباده مراجعه و دستور رسیدگی و جلوگیری از فساد و آرامش محل داده شده بطوریکه از ناحیه ۵ ژاندارمری و فرمانداری اطلاع رسیده اختلافات حاصله با رضایت طرفین حل و مرتفع گردیده آرامش و انتظام محلی برقرار شده است معهذا مجدداً بناحیه ژاندارمری و فرمانداری آباده نوشته شد که اگر تجدید اختلافات شده باشد کاملاً رفع و آسودگی آنان را فراهم داشته نتیجه را اطلاع بدهند پس از وصول گزارش مراتب را مجدداً بعرض خواهد رسانید.

کفیل استانداری هفتم

[امضا]

[مهر:] ۱۵۱۲ – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۳

[مهر] ۱۰۶۰ – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۳

[یادداشت دستنویس در بالای صفحه:] سیاسی – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]