[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ١ آبان ١۴٠٠

بسمه تعالی

 

ریاست محترم فرمانداری شهرستان یاسوج

در پی انتشار متنی در فضای مجازی مبنی بر به مزایده گذاردن زمین‌های آبی روستای کتا و اعلان عمومی آن به محل و اطراف دارد زمین های مزبور که سابقه تملک‌شان به بیش از یکصد سال می‌رسد و بر اساس ماده قانونی ۱۴۰ قانون مدنی به واسطه ارث به مالكين فعلی رسیده است و حتی بخشی از آن زمین‌ها نیز در حال حاضر کشت‌شان متوقف گردیده و بخش دیگر که به واسطه غرض عده ای سودجو سالهاست که در گیر و دار باز پس گرفتن مطابق با ماده ۳۱ قانون مدنی که «مالكيت را محترم دانسته و کسی نمی تواند مالی را از تصرف صاحبان بیرون آورد» هستند لذا از آن مرجع محترم تقاضای رسیدگی عاجل نسبت به موضوع لغو انتشار متن فوق و توقف اقدامات خلاف قانون عده ای نا آگاه و رسیدگی بر مبنای قوانین مندرج در قانون مدنی و اساسی کشور را داریم تا اموال عده ای کشاورز که در این شرایط سخت اقتصادی تنها در آمده شان می باشد به ایشان مسترد گردد.

من الله توفیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]