[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۹۷۰۰۲۱۰۷

صفحه ۲۱

 

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره کل معارف

دایرۀ تعلیمات و ایالات

نمره: ۶۹۰۳

تاریخ تحریر: ۶ جدی ۱۳۰۳

 

جناب مستطاب ملاذالانام آقای آقا میرزا هاشم آشتیانی

نماینده محترم مجلس شورای ملّی

در جواب مراسلۀ شریفه راجع به مدرسه قریه کفشگرکلا سواد دستور اخیری که نسبت به این موضوع به نماینده معارف مازندران داده شده است لفاً ایفاد گردید.

 

[امضای ۳ نفر طبق سند ص ۲۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]