[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب هاشمی رفسنجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی دامت بقائه

احتراماً معروض می‌دارد گرچه فرصت آن حضرت بسیار قلیل است و امور یومیه کثیر و وفیر و امید وصول این عریضه به آنجناب بس ضعیف ولی با توجه به عنایات الهیه و امدادات صمدانیه به تقدیم این عریضه مبادرت می‌نماید شاید نظر الطاف بر این ورق افتد و عرایض این مستمند به سمع آن ارجمند رسد.

حضرت حجةالاسلام در این ایام که منشور حضرت امام بر رفع تضییقات و مشکلات منکوبین و ملهوفین صادر گشته و لسان مظلومان و ستمدیدگان را به دعا و ثنا ناطق ساخته بهائیان را امید چنان بود به‌تلافی یکصد و سی ‌و نه سال محرومیت و مقهوریت بتدریج حجاب سوء تفاهمات دریده گردد و وفاداری و بردباری آنان ثمر بخشد ایام رخاء فرارسد و مهر و وفا جلوه نماید بغض و کین زایل شود و حب عمیم رخ بگشاید ولی افسوس شواهدی که دال بر تصمیم به تخریب گلستان جاوید بهائیان طهران می‌باشد بارقه امید را خاموش نمود و حزن و الم شدید تولید کرد.

حضرت حجةالاسلام آنجناب که اهل علم و تقوی هستید و به ‌یقین مبین بر دستورات و تعالیم این آئین متین مطلع گشته‌اید آیا این فئه مظلوم بی‌گناه را سزاوار این‌همه جور و جفا و نقمت و ابتلا میدانید؟ اگر چنین نیست به کمک مظلومان قیام نمایید و در رفع این عدوان اقدام فرمانید اجازه ندهید ارواح متصاعدین الی‌الله محزون از این اقدام مذموم شود و قلوب منسوبین در حزن و الم شدید افتد و ترتیبی اتخاذ فرمائید تا بهائیان به زیارت اهل قبور خود بشتابند و قلب حزین را به ذکر الهی و تلاوت آیات رحمانی در آن فضای روحانی آرامش و تسکین بخشند.

حضرت حجةالاسلام آیا شایسته است موحدین و مصدقین خاتم‌ النبین و قرآن کریم را این‌همه رنج و عذاب دهند از ایجاد این‌همه تضییقات و مشکلات چه ثمری حاصل است و چه نتیجه‌ای مترتب. ظلم و جور امویان و عباسیان به ائمه طاهرین و مروجین شریعت سید‌المرسلین و شیعیان مخلصین سبب تضعیف و تزییف آنان نگشت بلکه عاقبت عزت و رخاء رخ گشود و رونق و جلاء پدیدار گشت.

" سنة اله التی قد خلت من قبل و لن تجد لسنة اله تبدیلا"

امید وطید آن است که آن حضرت به تمنای این مظلومان عنایت فرماید و در رفع این مشکل از بذل محبت دریغ ننماید.

 

با تقدیم احترامات وافره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]