[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حضور مبارک حضرت آیة اله ربانی دامت برکاته العالی

پس از سلام و تحیات سلامتی و موفقیت وجود ذیجود از خداوند مسئلت دارد غرض از تصدیع خانم قدسیه و عنایت‌اله مهدی ‌زاده که بیمار هستند و محتاج بمداوا ولی قاضی شرع شیراز هردو را در زندان کرده آنها حاضرند هر نوع تضمینی بخواهد بدهند تا پس از معالجه بوضع آنها رسیدگی شود ولی آقای بروجردی این حق قانونی آنها جلوگیری می‌نماید مستدعی است جنابعالی که همیشه مجری قوانین درخشان اسلامی بوده‌اید این مورد نظارت فرمائید و این مشکل را با کفایت و درایت حل و فصل نمائید ارادتمند محمد بن محمد [ناخوانا]

الاحقر

محمد اشراقی

[امضا]

۶ بهمن ۱۳۵۹

۱۹ ربیع الاول

 

 

محضر مبارک حضرت آیة اله دستغیب دامت برکاته العالی

پس از عرض سلام و تجدید مراتب ارادت بعرض عالی میرساند نامه‌ای که بحضورتان عرضه داشتم و راجع بتظلّم قدسیه وحدت و عنایت اله مهدی زاده بود که بیمار هستند و نیاز مبرمی بمداوا دارند مع هذا آقای بروجردی کوچکترین اعتنائی ننموده و با خشونت و سرسختی آنها را با حال مرض در زندان نگه داشته با اینکه حاضرند با هرگونه تضمینی که او بخواهد بدهند تا پس از بهبودی بوضع آنها رسیدگی شود این اعمال بی‌رویه سبب میشود که عدالت اسلام مورد تردید گردد و هر روز افراد ناراضی زیادتر گردند و با تمام توصیه‌های امام امت در راه برقراری عدل اسلامی کوچکترین توجّهی نمیشود برای اجرای عدالت و احیای حق مستحقان دستور فرمایید رعایت موازین اسلامی در این باره اجرا گردد

الاحقر محمد بن محمد [ناخوانا]

ارادتمند محمد اشراقی

[امضا]

۶ بهمن ۱۳۵۹

۱۹ ربیع الاول

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]