[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت سهامی اُمناء

(خاص)

طهران – [آدرس]

عنوان تلگرافی: (امنا کو)

تاریخ: ۲۶ شهریور ١٣۵۸

شماره: -----

پیوست: -----

 

حضور حضرت آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب ایران

محترماً به استحضار میرساند در روزهای ۱۷- ۱۸ و ۱۹ شهریور ماه جاری در شیراز خانه حضرت باب واقع در کوچه شمشیرگرها با تمهید مقدمات قبلی بوسیله جمعی از افراد اغتشاش طلب و مفسده جو هجوم برده و آنجا را مورد تخریب قرار داده‌اند و قلوب جامعه بهائیان ایران و سایر نقاط را که در بیش از ۹۶۰۰۰ نقطه جهان ساکنند جریحه‌دار نموده‌اند.

آنجناب استحضار دارند که املاک متعلق باین شرکت بموجب رأی دادگاه انقلاب طهران مورخ ۱۸ خرداد ١٣۵۸ تحت توقیف و حفاظت قرار گرفته و بنیاد مستضعفان که مأموریت این وظیفه را داشته‌اند در شیراز به آقای مهندس علوی زاده مأموریت حفاظت و حراست داده‌اند و آقای مهندس علوی زاده با مراجعه بمحل و ملاحظه خانه مذکور و خانه‌های اطراف آن که در اختیار کمیته محلی بوده حتی مطالبه البسه حضرت باب را نموده‌اند ولی متأسفانه با این سمتی که داشته‌اند نه تنها مأموریت حفاظت را انجام نداده‌اند بلکه در مراجعه نمایندگان شرکت به بنیاد مستضعفان مانع از مداخله بنیاد مذکور در این امر شده‌اند و در نتیجه خانه‌ای که مورد تقدیس بهائیان جهان است مورد تخریب قرار گرفته و ویران شده است و برای ساکنین خانه‌های اطراف هم که حدود دویست نفر از ملهوفین بهائیان شیراز است مشکلاتی فراهم شده است.

چون پرونده تخریب خانه مذکور از دادستانی شهرستان شیراز بدادستانی انقلاب شیراز صادر شده استدعا دارد مقرر فرمائید بدواً قراری در باره پرونده مزبور صادر گردد که نمایندگان شرکت بدواً مبادرت به تعمیر و حفاظت بنا نمایند و سپس نسبت به تعقیب مرتکبین و تکمیل پرونده اقدام لازم بعمل آید.

 

با تقدیم احترامات

مدیر عامل

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]