[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۱ شهریور ۱۳۵۸

 

جناب آقای استاندار محترم استان فارس

رونوشت: ریاست محترم شهربانی فارس

قطعاً مأمورین انتظامی و مسئولین امور حفظ امنیت شهر شیراز به استحضار آن جناب رسانده‌اند از روز هفده شهریور ماه جاری تا ظهر دیروز عده‌ای که به دادسرا معرفی شده‌اند به تخریب منزل حضرت سید علی محمد باب که مورد تقدیس بهائیان دنیاست پرداخته و ظرف این چند روز خانه مزبور را از پای بست ویران کرده‌اند و دو خانه دیگر را هم شروع به تخریب نموده‌اند بعلاوه در چند نقطه دیوار خانه‌های مجاور را منهدم و شکافته‌اند و نحوی شده که محله شمشیرگرها بدون حفاظ گشته و رفت و آمد افراد ناشناس و مشکوک و احیاناً مغرض به‌سادگی میسر و در نتیجه ساکنین این محله و خانه‌های آن تأمین جانی نداشته در معرض همه گونه خطر احتمالی می باشند لهذا از حضور آن جناب تقاضا می‌شود برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستورات لازم را به مسئولین فرموده ضمناً برای حفظ جان و مال و منازل ما ساکنین بهر نحوی صلاح دانند دستور مراقبت‌های تأمینی و حفظ حقوق حقه ما بفرمایند.

با تقدیم احترامات

[بیش از ۱۶ امضا در زیر نامه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]