[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تاریخ ۳ مرداد ۱۳۷۱

مقام معظم ریاست سازمان ملل متحد دامت تائیداته

حامی مستضعفین جهان معروض میدارد حکومت جمهوری اسلامی ایران حقوق حقه اینجانب را از خرداد ماه ۱۳۶۱ شمسی پرداخت نکرده است به این علت که من دین بهائی دارم و این دین هم بین‌اللملی است و در سازمان ملل متحد نمایندۀ دینی دارد و به رسمیت شناخته شده است. من مدت سی سال و چهار ماه و دو روز در شرکت نفت که حال وزارت نفت شده است خدمت کرده‌ام استخدام اینجانب در ۱۴ آبان‌ ماه ۱۳۲۹ و در ۱۵ اسفند ماه ۱۳۵۹ به سمت بازنشستگی نائل آمده‌ام اداره کل مستمری‌‌های ایران در تهران طبق تصویب مجلس شورای اسلامی ۸۶۳۰۰ ریال معین کرده است و این مبلغ تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ به من پرداخت شده بعداً به اسم فرقه ظاله [ضاله] بهائیت قطع کرده‌اند به هر مرجعی از مقامات ایران رجوع می‌کنم و نامه می‌نویسم یا جواب نمی‌دهند یا جواب منفی میدهند آیا دین بهائی از نظر سایر ادیان الهی ظا‌له [ضاله] است؟ ظا‌له [ضاله] کسی است که به وحدانیت خدا قا‌ئل نباشد و پیمبران اولوالعزم را مربیان حقیقی نوع بشر نداند لذا این‌‌ جانب از شما تمنا و خواهش می‌نماید که مستمری و حقوق مسلم و حقه این‌جانب که برای پیری به نام بیمه از من کسر کرده‌اند تحقیق کنید خطا و خلاف من در زمان خدمت به کار چه بوده است؟ آیا نمرودیان با حضرت خلیل و امت برحقش همین تضیع حقوق بشر نکردند؟ آیا فرعونیان با حضرت موسی و امتش همین ظلم و ستم نکرده‌اند؟ آیا حنأ و قیافا نسبت به حضرت عیسی و امتش این ظلم و ستم نکردند؟ پس ما بهائیان هم به همین ظلم و ستم گرفتار کرده‌اند. اکنون ۳ برگ از نامه‌هائی از ادارات مربوطه ایران بر علیه اینجانب فرستاده است تقدیم حضورتان میشود که بررسی فرمائید که طبق قانون بین‌ المللی درست است و باید با مدارک دولت ایران محکوم به نقض حقوق بشر باشیم و از حقوق حقه و مسلم خود محروم باشیم حتی از بهداشت عمومی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۹ که باید مورد استفاده همگان قرار گیرد

با رجای تائید

عباسعلی زارعیان جهرمی کارگر ۱۹۲۴۷۱

آدرس ایران [حذف شده]

تلفن [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]