[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸

حضور مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی مهدوی‌کنی مد ظلهالعالی

در نهایت ادب و احترام بعرض میرسانیم. از بیست و پنج روز قبل باینطرف بدستور خدایار طهمورثی و امیرهوشنگ بهادر و بسرپرستی حبیب‌الله بهادر که ساکنین میمند و پاتاوه میباشند دو هزار نفر بهائیان کتا و بویراحمدی را بمنظور پوشانیدن اعمال گذشته خودشان وجه‌المصالحه قرار دادن این بیچارگان اموال را غارت و چندین خانه و آسیاب را بآتش کشیده و خراب کرده‌اند. حبیب‌الله بهادر اظهار داشته از آیت‌الله ملکحسینی که در یاسوج میباشند فتوائی در دست دارد که یا باید ما را غارت نموده و بکشند و یا اینکه از منطقه مزبور که ابا عن جدا[آبا و اجداد] آنجا بکشاورزی مشغول میباشیم خارج شویم و هر چند بمقامات مختلفه شکایت نموده‌ایم ولی تاکنون نتیجه‌ای که باید و شاید حاصل نشده و جلوگیری بعمل نیامده و اکنون چهار روز است که کلیه را در محاصره قرار داده‌اند و از منزل نمیتوانند خارج شوند و حتی چندین هزار احشام و چهارپا که در آغل میباشند در معرض تلف و از بین رفتن هستند ما شصت نفر امضاءکنندگان ذیل ورقه شبانه فراری و خود را به پایتخت جهت تظلم به آن مقام عالی که در رأس کل کمیته‌های ایران میباشند رسانیده‌ایم احتراماً دست به دامان آنحضرت شده استدعای عاجزانه داریم اوامر اکیدی در جلوگیری از تعدیات و رفع ظلم صادر فرمایند که بکار و زندگی خود مشغول شده و بدعاگوئی وجود مبارک مستدام باشیم.

با تقدیم احترامات فائقه

[امضاها و اثرانگشت]

 

آدرس فرستندگان – [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]