[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

آرم محفل ملی بهائیان سوئیس

 

[تاریخ:] ۵ جولای ۱۹۹۳ – [۱۴ تیرماه ۱۳۷۲]

اچ: ئی. آقای میم. ر البرزی

سفیر جمهوری اسلامی ایران

آدرس سفارت جمهوری ایران در برن

 

عالیجناب،

به اطّلاع میرسانیم که امروز در نهایت تأسّف از تخریب و نبش قبور در قبرستان بهائی تهران مطّلع شدیم. این قبرستان با هزاران قبری که در آن جای گرفته، در نظر بهائیان جهان اهمّیت تاریخی فراوان دارد. بنظر می‌رسد که شهرداری قصد دارد در این محل ساختمان فرهنگی خاوران را برپا کند و شنیدیم در حالیکه زمین قبرستان برای ساختمان آماده میشود بقایای اجساد مردگان را در کامیون بار کرده و به محلی نامعلوم منتقل کرده‌اند تا از بین برده شوند.

در نهایت تأسف به اطّلاع میرسانیم که این نوع بی حرمتی نسبت به درگذشتگان دهشتناک است. بخصوص در کشوری مانند ایران که در طول قرنها صاحب فرهنگ و تمدّن تاریخی بزرگی بوده است. متأسفانه برای ما قابل درک نیست که چگونه اجازه داده میشود تا آرامگاه ابدی دوستان بهائی ما در ایران مورد این گونه رفتارهای غیر انسانی قرار گیرند. این گونه اعمال میتواند بصورت نشانه‌ای از آزار و اذیّت بهائیان ایران بخاطر عقایدشان دیده شود.

از طرف بهائیان سوئیس از شما صمیمانه درخواست می‌کنیم که هرچه زودتر برای پایان دادن به ساختمان فرهنگی خاوران در زمین قبرستان بهائی تهران و تخریب قبور بهائیان اقدامات لازم را بعمل آورید. از اقدام شما در این مورد سپاسگزاریم.

 

با احترامات فائقه

محفل ملّی بهائیان سوئیس

[امضا]

منشی