[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: -----١٣

شماره

پیوست

 

[آرم]

آرم جمهوری اسلامی

وزارت کشور

استانداری فارس

 

[مهر:] محرمانه

خانم/آقای

اکنون که جمهوری اسلامی بدنبال انقلاب است مسلمان در این کشور مستقر گردیده و همه مستضعفین جهان گوش بفرمان رهبر کبیر این انقلاب برای رهایی از ظلم و ستم طاغوتهای زمان تلاش میکنند لازم میداند بشما تذکر داده شود در صورتیکه طبق رویه و راهنمایی استانداری از وابستگی به فرقه ضاله اظهار ندامت و پشیمانی نموده خود بدامان حیات‌بخش اسلام پناه ببرید و از رایحه عطرآگین کلام اله استفاده کنید و بهره‌مند شوید بر طبق فرمایش قرآن مجید توبه شما قبول و از نظر اداری بخدمت مشغول و حقوق عقب افتاده شما پرداخت میگردد و در غیر این صورت بحکم بند ٣ ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری بجرم فساد اخلاق از خدمت دولت جمهوری اسلامی منفصل میگردید و هیچگونه حقی بشما تعلق نخواهد گرفت.

از طرف استاندار فارس

نعمت اله تقاء

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]