[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۲۶

شماره خصوصی: -----

جزوه‌‌دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

استانداری استان دهم

دائره: ----- شعبه: -----

 

نوع پیش‌نویس: -----

موضوع پیش‌نویس: -----

پیوست: -----

مسئول پاکنویس: -----

 

سالمه پاکنویس: ----- ماه: ----- سالمه ثبت: ------ ماه: -----سالمه تحریر: ۷ خرداد ۱۳۲۳ سالمه خروج: ۷ خرداد ۱۳۲۳

 

محرمانه – مستقیم

 

وزارت کشور

تعقیب تلگراف رمز شماره: ۲۳ رونوشت نامه ۶۶۰۲ -۱۰۴۱ فرماندهی لشکر اصفهان و دستور تلگرافی شماره ۱۶۹۲ استانداری جاری بفرمانداری شهرضا و رونوشت شرحیکه فرماندار به مسئول اهالی ابلاغ نموده و مشروحه اهالی شهرضا که بفرمانداری نوشته و اخراج بهائیان را از شهرضا خواستار شده‌اند بپیوست برای مزید استحضار تقدیم میدارد. ضمناً بطوریکه عرض شد دستور لازمه برای حفظ انتظام و جلوگیری از پیش‌آمد سوء به مأمورین مربوطه صادر گردید و به انتظار وصول ابلاغ رمز شماره ۲۳ و اعلام نظریه وزارت کشور میباشد.

استاندار استان دهم

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]