[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۱۰ مهر ۱۳۸۸ (۲ اکتبر ۲۰۰۹)

 

تهران: مشکلات يک دانش آموز بهائی براى ثبت نام در مدرسه

آخرین خبرها از ایران:

از يک دختر جوان بهائی در هنگام مراجعه به مدرسه ای در تهران خواسته شد فرمی پر کند که در آن باید دین خود را مشخص می کرد. وقتی مسئولان مدرسه فهمیدند او بهائی است، به مدیر اطلاع دادند و او نیز با حراست مدرسه تماس گرفت. به دنبال آن، به دانش آموز بهائی گفته شد دفتر حراست خواسته است که او تعهدی امضا کند که هیچ کس –حتی همکلاس بغل دستی اش- پی نخواهند برد که او بهائی است.

اين دانش آموز متعاقباً به چند مدرسۀ دیگر نيز براى ثبت نام مراجعه کرد اما در همۀ موارد وی را به مدرسۀ اول ارجاع دادند. در مراجعت به آن مدرسه دوباره از او خواسته شد تعهد را امضا کند. وى سپس به دفتر آموزش و پرورش منطقه رفت که وی را به حراست ارجاع دادند. حراست تأیید کرد بدون تعهد کتبی وی در مدرسه ثبت نام نخواهد شد.

اين دانش آموز تاکنون مدرسه ای براى ثبت نام نيافته است. اگرچه در گزارش دريافتى ذکری از سن یا پایۀ تحصیلی او نشده است، اما از آنچه توسط خود دختر جوان نوشته شده به نظر می رسد دانش آموز راهنمایی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]