[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی کرج

تاریخ ۲۸ فروردین [۵۹]

شماره ۳۸۲۶

پیوست -----

 

سرپرستی محترم بنیاد مستضعفان کرج

بدینوسیله اعلام می‌گردد که اموال منقول و غیرمنقول آقای علی قدس جورابچی واقع در محدوده کرج (مسلم‌آباد شهریار) بنا به رأی دادگاه انقلاب اسلامی مصادره اعلام گردیده است. لذا سرپرستی اموال مزبور را بعهده گرفته و با نظارت نامه حضرت حجه الاسلام جناب آقای شیخ مصطفی رهنما در امورات خیریه و ترویج برنامه‌های [ناخوانا] استفاده نمایند./.

 

[امضا روی مهر رسمی]

 

رونوشت جهت آگاهی جناب آقای شیخ مصطفی رهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]