[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۲۹ تیر ۱۳۶۰، ۱۸ رمضان ۱۴۰۱

[شماره:] ۱۱۳۳۸

[صفحه:] ۱۴

 

از سوی احمد عزیزی در ملاقات با رئیس نمایندگی سازمان ملل در تهران:

اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وقایع ایران مورد انتقاد قرار گرفت

ما اتهامات مربوط به اعدام بهائیان در ایران بصرف بهائی بودن را ناشی از یک توطئه سازمان یافته از سوی محافل صهیونیستی و وابسته به امپریالیسم بین‌المللی علیه انقلاب اسلامی میدانیم.

پیش از ظهر دیروز یمین رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران با احمد عزیزی معاون امور بین‌المللی و اقتصاد کشورمان ملاقات و درزمینهٔ مسائلی از جمله انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و اطلاعیه دبیر کل سازمان ملل بحث و گفتگو بعمل آمد...

...[احمد عزیزی اظهار داشت] ما قبلاً نیز اعلام کرده‌ایم که تاکنون هیچ بهائی بجرم بهائی بودن به جوخه آتش سپرده نشده و معدود اعدام‌شدگان کسانی بودند که بر اساس اتهامات روشن و اعلام شده بجرم توطئه برعلیه انقلاب اسلامی مجازات شده‌اند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]