منصور دولت

متولد ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۳ در یزد

در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۷۶ در طاهر‌آباد کرمان به قتل رسید

 

منصور دولت در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۳ در یزد به دنیا آمد.  در قریۀ طاهر‌آباد کرمان سکونت داشت و عضو محفل روحانی محلی[۱] طاهر‌آباد بود.  در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۷۶ در خانه خود در طاهر‌آباد کرمان به دست افرادی ناشناس به قتل رسید.  جسد او را خانواده و دوستانش با آداب بهائی به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

 

[۱]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.