[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره -----

تاریخ ۱۶ آبان ۶۱

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

سرپرستی مدارس ایران در امارت عربی

 

بسمه تعالی

 

گواهی می‌شود

آقای نسیم یزدانی بعلت اینکه جزو فرقه بهائیت می‌باشد که از مذاهب رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نیست لذا مجوزی برای ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

 

نعمت الله فرهنگ

سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]