[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تزکیه بالاتر از تعلیم و تعلم است

(امام خمینی)

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان نور

 

تاریخ ۲۳ اسفند ۶۱

شماره ۳۱۵۷۲/ آم

 

دانش آموز [آقای] میران آج

سلام علیکم

احتراماً به استناد نامه شماره ۶۱۰۶۴ ک – ۷ اسفند ۶۱ به اطلاع میرسد که جنابعالی با توجه به نامه شماره ۴۶۶۶۱ – ۲۰ آذر ۶۱ اداره کل فقط میتوانید بعنوان متفرقه ادامه تحصیل دهید لذا شایسته است با نامه نگاریهای متعدد باعث اتلاف وقت همکاران در اداره فوق‌الذکر نشوید والسلام%

از طرف رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نور

هاشم زاده

[امضا]

گیرندگان رونوشت:

۱-آموزش

۲-اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران جهت استحضار عطف بنامه شماره ۶۱۰۶۴- ک - ۷ اسفند ۶۱

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]