[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادسرای انقلاب اسلامی اراک

استان مرکز

تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۵۹

شماره ١٣٢٩

 

بسمه تعالی

به: اداره ثبت اسناد و املاک اراک

از: دادسرای انقلاب اسلامی اراک

مقتضی است به کلیه دفاتر سجاعیل ابلاغ فرمائید از انتقال املاک افراد وابسته به فرقه ضاله بهائیت خصوصاً آقای حسینعلی روشن ضمیر که طبق اطلاع رسیده قصد فروش سه قطعه ملک خود در خیابان [حذف شده] را دارد خودداری و در صورت امکان لیست املاک مذکور باین دادسرای ارسال فرمائید.

دادستان دادسرای انقلاب اسلامی اراک

ج. قدیانی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]