[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۱۰ مهر ۱۳۸۸ (۲ اکتبر ۲۰۰۹)

 

اصفهان: عدم ثبت نام بهائی پذیرش شده

آخرین خبرها از ایران:

به آقای بشیر تشکر که در دانشگاه پلی تکنیک اصفهان پذیرفته شده بود، گفته شد «مشکلی» دارد که مانع ثبت نام وی است. وقتی او ماهیت «مشکل» را جویا شد، به وی توصيه شد با حراست و ریاست دانشگاه ملاقات کند. در آنجا به او گفتند مسئله از دست آنها خارج است و باید به سازمان سنجش و آموزش در تهران مراجعه کند. آقای تشکر تصمیم گرفت همان شب به تهران سفر کند، اما از دانشگاه با او تماس گرفته و خواستند سفرش را لغو کرده، روز بعد به دانشگاه مراجعه کند. در مراجعه مجدد به دانشگاه به او گفته شد در صورت امضای يک تعهد ثبت نام او انجام خواهد شد. در تعهد قید شده بود وی:

قوانین و مقررات دانشگاه را رعایت خواهد نمود

از تبلیغ دین بهائی خودداری خواهد نمود

آقای تشکر اين جملات را چنین تغییر داد:

تشکیلات بهائی فعلأ تعطیل است و من نیز در آن عضو نیستم

در دانشگاه تبلیغ نمی نمایم.

به آقای تشکر گفته شده ثبت نام وی مشروط به این است که مسئولان جمله های تغییر یافتۀ وی رابپذیرند. در حال حاضر اطلاعات دیگری از وضعیت ثبت نام آقای تشکر در دست نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]