[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ستاد عملیات انقلاب اسلامی

تلفن‌های ۳۹۰۰۰ تا ۳۹۰۰۳

 

تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۵۷

شماره: -----

پیوست: -----

 

کمیته هماهنگی اسلامی داریون:

طبق اظهارات آقای شعاع الله راسخی مردم آن محل صرفاً بخاطر اختلافات عقیدتی از سکونت وی و خانواده و هم مسلکانشان در محل جلوگیری بعمل آورده‌اند و آنها را تهدید نموده‌اند.

لذا خواهشمند است تحقیق شود که اگر نامبردگان در محل هیچ‌گونه تحریکات سوء بعمل نمیآورند ترتیبی داده شود که شرایط سکونت نامبردگان در محل فراهم شود زیرا طبق قوانین اسلامی اقلیتهای مذهبی بهیچوجه نباید مورد آزار قرار گیرند و مردم مجاز به تجاوز به حقوق مدنی آنها نمی‌باشند.

نامبرده متعهد شده است که اگر ثابت شود که وی و هم مسلکانش تحریکات سوء نمایند تحت نظر شورای هماهنگی آن محل همگی را به زندان عادل‌آباد شیراز تحویل دهند.

شورای [ناخوانا] و ستاد عملیات انقلاب اسلامی

[مهر]

ستاد عملیاتی انقلاب اسلامی

 

شیراز – خیابان نادر

 

[یادداشت دست‌نویسی در بالای صفحه]

ضبط شود - ۱۴ اسفند ۱۳۵۷

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]