[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[مجله:] آسیای جوان

[تاریخ:] ۱۲ فروردین ۱۳۳۸

[شماره:] ۴۵۱

 

میگویند:

چون در ترکیه عده‌ئی از بهائی‌‌ها دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند بهائی‌های ایرانی که در ترکیه بسر میبرند تصمیم گرفته‌اند بیکی دیگر از کشورهای خاورمیانه مسافرت کنند و ممکن است چند نفر از آنها هم بایران عزیمت نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]