محمود فروهر

متولد سال ۱۲۹۶ در شهر آباده، فارس

در تاریخ ١٨ اردیبهشت ۱۳۶۱ در کرج، البرز تیرباران شد

 

محمود فروهر در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. حسابدار بود و برای شرکت ملی نفت در تهران کار می‌کرد. پس از بازنشستگی در سال ۱۳۴۹ به‌اتفاق همسرش در گوهردشت کرج ساکن شد. هر دو عضو محفل محلی[۱] گوهردشت بودند.

 در ١٠ مرداد ۱۳۶۰ منزلشان مورد حمله قرار گرفت و هر دو بازداشت شدند. محمود فروهر را به زندان کانون جوانان، و اشراقیه فروهر را اول به زندان زنان کرج و سپس به زندان کانون جوانان بردند. بعد از مدتی محمود فروهر را به زندان قزل‌حصار بردند، اما دوباره به زندان کانون جوانان برگشت. اشراقیه فروهر را هم به زندان پلیس منتقل کردند و بعد دوباره به زندان کانون جوانان برگرداندند. سرانجام، پس از ۹ ماه زندان و شکنجه در ١٨ اردیبهشت ۱۳۶۱ به‌اتفاق بدیع الله حق پیکر تیرباران شدند. اجساد آن‌ها با حضور خانواده و با آداب بهائی در گورستان بابا سلمان کرج به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.