[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۱۷ آذر ۱۳۸۸ (۸ دسامبر ۲۰۰۹)

 

خرمشهر: صدور حکم برای خانم نوشین قنواتیان

آخرین خبرها از ایران:

خانم نوشین قنواتیان اهل خرمشهر خوزستان در دادگاهی که در ۱۹ آبان ۱۳۸۸ (١٠ نوامبر ٢٠٠٩) برگزار شد، به هشت سال زندان محکوم شد. این حکم به خاطر نداشتن سابقۀ کیفری خانم قنواتیان، به پنج سال کاهش یافت. اتهام او برگزاری ضیافات نوزده روزه و مطالعۀ پیام های بیت العدل اعظم ذکر شده. خانم و آقای قنواتیان در ۸ مرداد ۱۳۸۷ (٢٩ ژوئیه ٢٠٠٨) به دنبال بازرسی منزل شان، ساعاتی بازداشت شده و به قید وثیقه آزاد شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]