[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

بخش هفتم، اقلیتها

[صفحه:] ۶۰۸، ۶۰۹

 

بسمه تعالی

شماره ۲۰۵۰۰ /۴۳

تاریخ ۲ اسفند ۱۳۷۸

 

استانداریهای سراسر کشور

معاونین محترم سیاسی امنیتی

سلام علیکم،

به پیوست تصویر بخشنامههای صادره از سوی سازمانهای ثبت اسناد و ثبت احوال کشور مبنی بر لغو بند ۴۱ بخشنامههای ثبتی در خصوص لزوم درج ديانت زوجین در اقرارنامههای ثبتی ازدواج ارسال میگردد. بر اساس بخشنامههای فوق ثبت ازدواج زوجين اعم از فرق غيراسلامی و ادیان غیررسمی بدون قید مذهب آنان در اقرارنامههای ثبتی ازدواج بلامانع میباشد. لذا خواهشمند است در این خصوص دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.

 

محمدجواد حقشناس

مشاور وزیر و مدیر کل سیاسی

 

رونوشت:

- جناب آقای دکتر مهرپور و رییس محترم هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی جهت استحضار ضمن تشکر از اقدامات معموله در خصوص هر چه فراگیرتر نمودن رعایت حقوق شهروندان ایرانی.

- جناب آقای تاجزاده معاون محترم سیاسی اجتماعی جهت استحضار.

- جناب آقای محقر معاون محترم حقوقی و امور مجلس جهت استحضار.

- جناب آقای انصاری لاری معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال جهت استحضار.

- دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جناب آقای موسویان جهت استحضار

- وزارت امور خارجه- مدیر کل محترم امور اجتماعی بینالمللی به منظور اطلاع و هر گونه اقدام لازم.

- وزارت امور خارجه – مدیر کل محترم امور سیاسی بینالمللی به منظور اطلاع و در صورت لزوم انعکاس به مراجع بینالمللی ذیربط در مسایل حقوق بشر به طریق مقتضی.

- وزارت امور خارجه – مدیر کل محترم کنسولی.

- اداره چهارم جهت درج در سوابق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶-۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]