[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامه کیهان

[تاریخ:] ۱۲ آذر ۱۳۸۷

 

سوگواری به شیوه انگلیسی

ورود وزارت خارجه رژیم انگلیس به سناریوی ابراز نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، ریاکارانه و مغرضانه بودن این اظهارنگرانی را آشکارتر کرد. نهاد موسوم به «مرکز سیاست خارجی» وابسته به وزارت خارجه انگلیس اخیرا با رونمایی(!) از گزارشی که به مجلس عوام ارائه کرده، مدعی شد حقوق بهائیان، کردها و زنان در ایران نقض می شود. گرفتن گارد دفاع از حقوق بشر از سوی وزارت خارجه انگلیس در حالی است که این رژیم سابقه انجام دو کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و روی کار آوردن دو دیکتاتور (رضاخان و محمدرضا پهلوی)، غارت منابع اقتصادی ملت ایران برای بیش از یکصد سال، جداسازی بخش هایی از خاک ایران (هرات و بحرین)، حمایت از عناصر سلطنت طلب فراری، پشتیبانی و حمایت از گروهک تروریستی منافقین، تحریک گروهک‌ها به بهانه های قومی در مناطق مرزی و ده ها جنایت و خیانت از این دست را در کارنامه سیاه خود دارد و البته طبیعی است رژیمی این چنین، داغدار منافع و سلطه از دست رفته اش (از جمله به واسطه خیانت های بهائیان) باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]