[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

کودکان دانش‌آموز در ایران باید بدون نگرانی از تفتیش عقاید سال تحصیلی را آغاز کنند

 

نیویورک – ١٢ سپتامبر ٢٠١٩

در حالیکه میلیون‌ها کودک و نوجوان بزودی سال تحصیلی جدید را در ایران آغاز می‌کنند، بهائیان نیز در سرتاسر کشور با جدیت برای ادامۀ تحصیل آماده می‌شوند تا بتوانند به هموطنان خویش خدمت کنند. جامعۀ جهانی بهائی  اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش ایران در مورد سال تحصیلی جدید را سبب اندوه و تأثر دانست. ایشان در مصاحبۀ اخیر خود گفته‌اند: «اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری به جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آن‌ها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آن‌ها در مدارس ممنوع است». سبب نهایت تأسف است که وزیر آموزش و پرورش یک کشور، صریحاً و عملاً از دانش‌آموزان می‌خواهد در بارۀ هویت و باور خویش دروغ بگویند.

محروم نمودن افراد از تحصیل به دلیل باورشان، یک بی‌عدالتی محض است که متأسفانه بهائیان ایران به‌طور مدام و سیستماتیک مورد هدف آن بوده‌اند. در واقع، اظهارات وزیر آموزش و پرورش تأكید مجددی بر نیت مقامات برای «مسدود کردن راه ترقی و توسعه» بهائیان ایران است، درست بهمان نحوی كه در یادداشت محرمانۀ سال ۱۹۹۱ به امضاء رهبر ایران رسیده است.

بدون شک، جامعۀ جهانی در ماه‌های آینده از نزدیک مراقب خواهد بود تا هیچ کودک یا نوجوان ایرانی به دلیل باور به عقیده‌ای و یا بیان آن، و برای خودداری از دروغگویی دربارۀ  هویت، دین و عقیده‌‌ وقتیکه از  وی سؤال می‌شود، از تحصیل محروم نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]