[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٢٨ شهریور ۱۳۲۳

 

جناب آقای ساعد، نخست وزیر معظّم

محترماً به عرض می‌رساند راجع به زد [و] خورد اهالی شاهرود با بهائی‌ها در چندی قبل که خود آنها به این امر مبادرت نمودند، چون مهاجر نام بهائی که مقتول واقع شده، شوهرعمّهٴ آقا سیّد عبدالکریم صدریّه می‌باشد که نمایندهٴ شاهرود است و سایر بهائی‌های مقیم شاهرود که اغلب انارکی بوده و هستند از این نظر آقای صدریّه نماینده چون انارکی می‌باشند، کاملاً به دست‌های مختلف همراهی و طرفداری از بهائی‌ها داشته و دارد. اینک برای روشن بودن این معنی به آن جناب لازم دانستم معروض دارم که مشارٌالیه جدّاً طرفدار بهائی[های] آن‌جا بوده و خواهد بود. زیاده تصدیع است.

محمّدباقر (دوستیان؟) شاهرودی

 

[حاشیه:] طرفدار مظلومین بودن وظیفهٴ هر فردی است. طرفدار حقّ بودن وظیفهٴ تمامی ملّت است. آدم کشتن به بهانهٴ بهائی بودن، وحشی‌گری است. کسی که اسم ایرانی [دارد] از طرفداری قاتلین باید احتراز نماید. در این زمینه جواب داده شود. ۳ مهر ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]