[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رونوشت نامهٴ محرمانهٴ ادارۀ شهربانی قم

 

[تاریخ:] ۲۶ فروردین ۱۳۲۳

شمارۀ: ۳۱

 

ادارۀ محترم فرمانداری شهرستان قم

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۳۵۷ – ۲۴ فروردین ۱۳۲۳ مستحضر می‌دارد: اخیراً چند نفر بهائی از خارج به قم آمده‌اند. طبق اطّلاع حاصله شب‌ها در منزل یک نفر آنان که موسوم به میثاقیان و شغلش فروش لوازم اتومبیل است، جلسه تشکیل و مذاکرات مذهبی می‌نموده‌اند و از این قسمت که ممکن بود پیش‌آمدهایی که مخالف با انتظامات باشد، رخ دهد؛ میثاقیان را احضار، بازجویی نموده، منکر تشکیل جلسه گردید و مشارٌالیه را ملزم نموده که در قم جلسه تشکیل ندهند و عبدالله عبودیّت هم جزء آن چند نفر می‌باشد که از طرف بعضی از وعّاظ به اهالی گوشزد گردیده که این اشخاص در قم نباید توقّف نمایند، از طرف اهالی تهدید گردیده‌اند، پرونده تشکیل [و] در جریان است. چون قم مرکز اجتماع علما و حوزهٴ علمیّه می‌باشد، بودن آنها خالی از اشکال نمی‌باشد. ممکن است تولید فتنه و فساد بشود. این است که از مقام فرمانداری کسب دستور می‌نماید.

 

رییس شهربانی قم، یاور فاطمی

رونوشت برابر با اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]