[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان تربیت بدنی ایران

اداره کل تربیت بدنی استان مازندران

تاریخ:------

شماره:-----

پیوست:-----

 

اداره تربیت بدنی بابلسر

به پیوست تصویر نامه مورخ ٢١  فروردین ١٣۶۷ برادر ضیافت اله خلیلی یکی از ساکنین قریه عرب خیل از توابع بابلسر در خصوص شکوائیه بر علیه عده‌ای از ورزشکاران قریه مذکور مبنی بر تجاوز بر زمین زراعتی وی جهت اطلاع ارسال میگردد. خواهشمند است سریعاً در این مورد بررسی و ضمن پاسخ زم بنامبرده از نتیجه این اداره کل را مطلع سازند. الف

٢٢/ ١

از طرف غلامرضا آبهشت

مدیر کل تربیت بدنی استان مازندران

[امضا]

رونوشت به

برادر ضیافت اله خلیلی در پاسخ نامه مورخ ٢١ فروردین ١٣۶۲ جهت اطلاع.

٢- کارشناسی حقوقی و املاک جهت اطلاع.

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

ورود دفتر

[شماره:] ۴۳۶ [تاریخ:] ٢٢ فروردین ١٣۶۷

[شماره:] ١/ ۴۳۶/ ۵۰ [تاریخ:] ٢٢ فروردین ١٣۶۷

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]