[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی و گذرنامه

 

بتاریخ ۶ تیر ۱۳۲۳

شماره ۲۰۵۶ – س/ ۵۳۵ م

پیوست ندارد

 

مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

در پاسخ مرقومهٴ شمارۀ ۵۱۵ – ۲۰ خرداد ۳۲۳[۱] راجع به شکایت بهائی‌ها از سوء رفتار اهالی شهرضا و آباده نسبت به آنها مستدعی است مقرّر فرمایند تعیین نمایند کمیسیون منظور از چه اشخاصی بایستی تشکیل شود. ضمناً توجّه عالی را به معروضهٴ شمارۀ ۱۹۸۹- ۱۷۳۳۳ – ۲۳ خرداد ۳۲۳ معطوف می‌دارد.

از طرف وزیر کشور

سروری

[امضا]

 

[یادداشت دستنویس در بالای صفحه:]

آقای دبیران، سوابق را ضمیمه نمایید. نامه هم قرار بود در پاسخ شمارۀ ۱۹۸۹ به کلیّهٴ وزارت‌خانه‌ها بنویسم، پیش‌نویس آن را پیوست نمایید.

[امضا]

۸ تیر ۱۳۲۳

 

[یادداشتهای دستنویس در پائین صفحه:]

آقای دبیران، به عرض رسید. فرمودند: به نظر خود وزارت کشور واگذار می‌شود که اشخاصی را که برای این منظور شایسته می‌دانند، انتخاب و کمیسیون را تشکیل دهند.

۱۲ تیر ۱۳۲۳

 

[ناخوانا]

۱۰ تیر ۱۳۲۳

 

[مهر و امضا]

۱۰ تیر ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]