[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره-----

تاریخ ٨ شهریور ١٣۶۸

پیوست-----

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن

مدرسه راهنمائی تحصیلی شهید معراج

محمد عباسی عباس آباد

 

اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن (روابط عمومی)

سلام و علیکم. احتراماً، آقای محمود مختاری اولیای یکی از دانش‌آموزان جهت ثبت‌نام فرزند خویش مراجعه نمود، حال که بنا به اظهار سریع خود اعلام میدارد که جزء فرقه بهائیت می‌باشند این آموزشگاه از ثبت‌نام دانش‌آموز فوق بنا به دلیل شرعیه اسلام معذور است مراتب جهت اطلاع و اقدام و در صورت موافقت اعلام دارید که مدرسه نیز برابر مقررات ثبت‌نام بعمل آورد.

حسنعلی جلائی

[امضا]

رئیس مدرسه راهنمائی تحصیلی شهید معراج محمد عباسی عباس‌آباد

ملاحظه شد%

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]