[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری گلپایگان

شمارۀ: ۴۸

محرمانه، مستقیم

 

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی

به طوری که شنیده می‌شود و گزارش‌هایی هم رسیده است، چند نفر بهائی به گلپایگان، خونسار [و] خمین آمده و با تشکیل محفل و اجتماعاتی شروع به تبلیغ کرده‌اند. این تبلیغات در شهرستان گلپایگان که معتقدات اسلامی اهالی قوی است، تولید نگرانی نموده، روح تعصّب آنها را تحریک کرده است. به عقیدهٴ این جانب مقتضیات محلّی به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد که این تبلیغات و اختلافات مذهبی ابراز گردد، زیرا بالنّتیجه ممکن است منجر به عدم انتظام و اقدامات خلاف نظمی گردیده، پیش‌آمدهای نامطلوبی ایجاد کند. تصوّر می‌رود که جلوگیری از تبلیغات این اشخاص به وسایل مقتضی ضروری باشد. در هر حال مراتب را استحضاراً به عرض می‌رساند که به هر طور امر و مقرّر فرمایند، اقدام لازم معمول گردد.

فرماندار گلپایگان، [امضاء: کیومرث سهمی؟]

 

[حاشیهٴ ۱:] سیاسی، ۱۱ بهمن ۱۳۲۲

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۷۳۵۱، تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۲۲]

[حاشیه ٴ۳:] آقای شهابی، بنویسید از روی شایعات نباید گزارش داد، بلکه باید شخصاً و با وسایل مطمئن تحقیق کنید. در صورتی که در انتظامات محلّی اختلالی رخ ندهد، اقدامی ندارد. ۱۵ بهمن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]