[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری آریا

[تاریخ:] ۲۷ شهریور ۱۳۹۲

 

دفاع فرزند سروش از فرقه ضاله بهاییت

...

به گزارش آریا به نقل از سایت اخبار محرمانه او نوشته است: به عنوان یک ایرانیِ مسلمان که به قرائت مدارا محور از اسلام باور دارد؛ هم به حقوق بنیادین و تخطی ناپذیرِ اهل کتاب و اقلیت‌های دینی‌ای چون بهائیان احترام میگذارم و آن را پاس می دارم، هم حقوق بنیادینِ خداناباوران را؛ از اینرو نقض آنها را به هر سبب و بهانه‌ای اخلاقاً ناروا و غیرموجه می دانم. امیدوارم با طرح و دامن زدن به این مباحث در فضای عمومی و جامعه مدنی و تلاش در جهت برساختنِ فرهنگ دموکراتیک در میان طبقات مختلف جامعۀ ایران، به سمتی پیش برویم که در آیندۀ نه چندان دور، حقوق بنیادین اقلیت‌های مذهبی دینی و خداناباوران در جامعه ما به رسمیت شناخته شده و پاس داشته شود.

نوع نگاه آقای سروش دباغ حاکی از آنست که وی درک درستی از پشت پرده البته برون افتاده فرقه سیاسی بهاییت نداشته که آنان را در زمره اقلیت های دینی برمی شمارد. این در حالی است که دکتر سروش پدر وی خود از اعضای انجمن حجتیه ضد بهایی بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]