[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] پنج ‌شنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۵۹ – ۳ شوال ۱۴۰۰

[شماره:] ۳۴۷

[صفحه:] ۵

 

تکذیب و توضیح

 

بسمه‌تعالی

تهران – روزنامه جمهوری اسلامی احتراماً در شماره ۳۳۵ صفحه چهارم آن روزنامه در ستون پاکسازی قید شده آقای عبداله روحانی بجرم داشتن مذهب بهائی منفصل گردیده است ضمن تکذیب خبر فوق نامبرده بجرم همکاری با ساواک منحله محکوم به انفصال از خدمات دولتی گردیده است.

گروه پاکسازی مستقر در فرمانداری بندرلنگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]