[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ماه ۱۳۵۹یازدهم جمادی‌الاول ۱۴۰۱

[شماره:] ۱۱۲۴۳

[صفحه:] ٢

 

به‌حکم دادگاه انقلاب اسلامی ۲ جاسوس صهیونیست‌ها در شیراز تیرباران شدند

تیرباران شدگان با بیت العدل حیفا مرکز جاسوسی اسرائیل و سرهنگ وحدت معروفترین جاسوس صهیونیست ارتباط نزدیک داشتند.

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی ۲ جاسوس صهیونیسم در شیراز تیرباران شدند

شیراز- خبرنگار کیهان- به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز مهدی انوری تفتی فرزند مسیح و هدایت الله دهقانی فرزند نصرالله بجرم جاسوسی مفسد فی‌الارض شناخته شد و به اعدام محکوم شدند.

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز مهدی انوری تفتی فرزند مسیح بجرم ارتباط نزدیک با بیت العدل حیفا، مرکز جاسوسی صهیونیستی در اسرائیل و با سرهنگ وحدت یکی از معروفترین جاسوسان صهیونیست و همکاری با ساواک و با کودتاچیان اخیر و دادن کمک نقدی به بیت العدل حیفا و دریافت تقدیرنامه کتبی از این مرکز و ایجاد تفرقه و تشتت بین مسلمانان و عضویت در شورای ملی بهائیان و هدایت الله دهقانی فرزند نصرالله اهل آباده شیراز بجرم ارتباط با سرهنگ وحدت تشویق نامه کردن افراد ناآگاه بخصوص روستائیان و گرفتن تشویق نامه کتبی از محفل ملی بهائیان و به علت تماس با ۲۵۰ نفر از کدخدایان و کلانتران و سران عشایر فارس و ضبط مکالمات تلفنی مقامات دولتی و ارعاب بهائیان هدایت شده به اسلام و فعال بودن در محفل بهائیان آباده و جرم‌های دیگر مفسد و محارب با خدا و رسول و امام زمان شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. حکم صادره پس از تائید دادگاه عالی قضائی به مرحله اجرا درآمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]